• Polityka prywatności i cookies


Ochrona Państwa prywatności oraz danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej jest dla nas bardzo ważna. Poniższe wyjaśnienia przedstawią Państwu sposób, w jaki gwarantujemy bezpieczeństwo oraz określą, które dane są gromadzone do jakiego celu.


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest sklep arlettedesign prowadzony przez Arlettę Lewandowską z siedzibą we Wrześni przy ulicy Kościuszki 24B/12, 62-300 Września, NIP: 7891559674.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: info@arlettedesign.pl
W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania przez nas danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają uniemożliwić udostępnianie Państwa danych osobowych osobom nieupoważnionym.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO
 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to również w celu działań marketingowych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • zbadanie opinii o poziomie zadowolenia Klientów z dokonanych zakupów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • statystyczny (analiza aktywności użytkowników witryny a także ich preferencji), w celu poprawy funkcjonalności witryny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzamy w szczególności takie dane jak:

 • dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe (takie jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy i nr NIP jeżeli Klientem jest firma, adres zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu),
 • dane transakcyjne (takie jak np. sposoby dokonywania płatności, nr rachunku bankowego, historię zamówień, wykorzystywane kody rabatowe)


Informacje wymienione powyżej są niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przez administratora obowiązków wynikających z umowy zawartej między kupujący a sprzedającym.
Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowego i pełnego wykonania przez administratora obowiązków wynikających z w/w umowy zgodnie z zakresem zleconych usług i wolą drugiej strony umowy.


Odbiorcy danych:


Państwa dane osobowe możemy udostępniać w szczególności następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, instytucje publiczne, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, zewnętrzne podmioty gospodarcze świadczące usługi informatyczne, serwisowe, ochrony, usługi pocztowe lub kurierskie.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.


Czas przetwarzania danych osobowych:


Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z zawarciem i realizacją umowy dot. świadczenia usług przetwarzamy nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych, które mogą zostać podniesione przeciwko nam z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej.


Na warunkach określonych w RODO posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • otrzymania kopii swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda). Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa stosownego oświadczenia na adres: info@arlettedesign.pl.


Klientowi, który posiada założone konto w naszym Sklepie Internetowym przysługuje prawo do jego usunięcia. W tym celu należy przesłać na adres: info@arlettedesign.pl wiadomość informującą nas, że Klient chce usunąć konto. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu e-mailowego, który jest przypisany do konta utworzonego na naszym Sklepie Internetowym.


Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć e-mailem na adres: info@arlettedesign.pl lub pocztą na adres: sklep arlettedesign ul. Kościuszki 24B/12 62-300 Września.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Bezpieczeństwo składania zamówień

Przebieg całego zamówienia jest kodowany w systemie SSL.

 

Polityka cookies

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

 

Zasady zmiany polityki prywatności i cookies

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki polityki prywatności i cookies poprzez publikowanie nowej polityki prywatności i cookies na tej stronie Sklepu Internetowego.

 • Sklep zamknięty

Prace techniczne.